Vi skapar innehåll och annonser som hjälper er att nå era affärsmål med LinedIns annonsplattform.

LinkedIn är en av de mest underskattade och underutnyttjade sociala medieplattformarna. Detta trots att det har över 400 miljoner användare och har en omfattande filtrering och räckvidd. LinkedIn erbjuder inte bara samma demografiska inriktning som andra annonsplattformar t.ex. Facebook, utan med LinkedIn kan också på ett helt annat sätt också kommunicera med använder med exakt den rollen/titeln du söker.

LinkedIn annonsering